(dendrologiczne i przyrodnicze), ekspertyzy, opinie i wyceny dendrologiczne.

Szeroki zakres usług w konkurencyjnej cenie.
Opracowywanie projektów i koncepcji zagospodarowywania terenów zieleni zabytkowej, publicznej i prywatnej (parki, zieleńce, ogrody)
(gleby, wody, powietrza).

Raporty oddziaływania na środowisko.