(dendrologiczne i przyrodnicze), ekspertyzy, opinie i wyceny dendrologiczne.

Szeroki zakres usług w konkurencyjnej cenie.
Opracowywanie projektów i koncepcji zagospodarowywania terenów zieleni zabytkowej, publicznej i prywatnej (parki, zieleńce, ogrody)
(gleby, wody, powietrza).

Raporty oddziaływania na środowisko.
 
Wizualizacje parku przy ul. Przygodnej w Szczecinie

Wizualizacje parku przy ul. Przygodnej w Szczecinie
     
     
     
     
     
 
 
Zrealizowane prace:
 • Inwentaryzacje, projekty nasadzeń uzupełniających
 • Wykonywane w związku z opracowywanym projektem rewaloryzacji, zagospodarowania, z planowaną inwestycją, m.in.:
  1. Stado Ogierów Skarbu Państwa w Łobzie
  2. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
  3. Zabytkowe parki dworskie lub pałacowe w: Ostoi, Rajkowie, Skarbimierzycach k. Szczecina, Stanowicach k. Gorzowa Wlkp., Będlewie k. Poznania
  4. Inwestycje drogowe na terenie gminy Goleniów
 • Ekspertyzy, opinie i wyceny dendrologiczne
 • Opracowywane dla sądów, prokuratur (w charakterze biegłego), dla jednostek administracji samorządowych, instytucji, podmiotów gospodarczych i fizycznych W zakresie:
  • oceny stanu zdrowotnego i statyki drzew
  • oceny wpływu warunków wzrostu na kondycję drzew i krzewów
  • wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych
  • wyceny wartości dendrologicznej drzew i krzewów
  • wyceny wartości drzew i krzewów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
  • oceny konfliktu drzewo-infrastruktura budowlana i techniczna oraz sposobu jego rozwiązania
 • Projekty terenów objętych ochroną konserwatorską
  1. Koncepcja rewaloryzacji parku w Rajkowie. Zleceniodawca: Akademia Rolnicza w Szczecinie
  2. Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku przy Szpitalu Psychiatrycznym w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka. Zleceniodawca: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
  3. Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Stanowicach k. Gorzowa Wlkp. Opracowanie powstało na podstawie współpracy Wydziału Kształtowa­nia Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie z Zakładem Utylizacji w Gorzowie Wlkp.
  4. Projekt zagospodarowania byłego cmentarza ewangelickiego w Reczu. Zleceniodawca: Urząd Miasta Recza
  5. Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku podworskiego w Ostoi (gmina Kołbaskowo) z dostosowaniem terenu do celów rekreacyjno-edukacyjnych. Zleceniodawca: Akademia Rolnicza w Szczecinie
  6. Projekt zagospodarowania terenu zieleni w historycznej, objętej ścisłą ochroną konserwatorską części miasta Ośno Lubuskie. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
  7. Projekt rewaloryzacji parku pałacowego w Będlewie (gmina Stęszew, woj. wielkopolskie). Zleceniodawca: Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN
  8. Koncepcja rewaloryzacji i zagospodarowania do celów rekreacyjnych parku dworskiego w Skarbimierzycach k. Szczecina. Zleceniodawca: Aleksandra Raab-Hahn.
 • Projekty publicznych terenów zieleni
  1. Stan obecny zadrzewienia i projekt uatrakcyjnienia zielenią terenu Regionalnego Szpitala Onkologicznego przy ulicy Strzałowskiej w Szczecinie
  2. Projekt parku publicznego 750-lecia miasta Gorzowa Wielkopolskiego (osiedle Górczyn, ul. Czartoryskiego i ul. Dekerta). Zleceniodawca: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
  3. Projekt zagospodarowania parku w Barnimiu k. Drawna z opracowaniem programu edukacyjnego. Zleceniodawca: Gospodarstwo Pomocnicze Drawieńskiego Parku Narodowego
  4. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Przygodnej w Szczecinie na potrzeby parku publicznego "Pogodno". Zleceniodawca: Urząd Miasta w Szczecinie
  5. Inwentaryzacja i projekt parku miejskiego w Łobzie. Zleceniodawca: Urząd Gminy i Miasta Łobez
 • Inne opracowania
  1. Opracowanie dokumentacji 7 alei przydrożnych z terenu województwa zachodniopomorskiego dla potrzeb ich wpisu do rejestru zabytków. Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Zabytków w Szczecinie
  2. Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczecinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych. Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina.
  3. Zieleń Szczecina - ilustrowany przewodnik dendrologiczny (współautor)
  4. Z Lipian do Maszewa i z powrotem. Z cyklu Okolice, Tajemnice, Szlaki. Pomorze Zachodnie (współautor)
  5. Ze Stargardu nad Iną do Nowego Warpna. Z cyklu Okolice, Tajemnice, Szlaki. Pomorze Zachodnie (współautor) Spacer po Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej. Multimedialna płyta edukacyjna.