(dendrologiczne i przyrodnicze), ekspertyzy, opinie i wyceny dendrologiczne.

Szeroki zakres usług w konkurencyjnej cenie.
Opracowywanie projektów i koncepcji zagospodarowywania terenów zieleni zabytkowej, publicznej i prywatnej (parki, zieleńce, ogrody)
(gleby, wody, powietrza).

Raporty oddziaływania na środowisko.
 
Pracownia Dendrologiczno-Projektowa
Przylep 52, 72-005 Przecław
 
 
kom: 668-041-104
e-mail: pracownia@pdp.net.pl